©  Copyright

Geen enkele tekst, afbeelding, animatie of andere onderdelen van deze website mag worden gereproduceerd in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van Dirk Moerbeek.

Lees meer...

Wat niet wil zeggen dat reproductie een probleem is. Neem contact op als je toestemming wilt voor het reproduceren van onderdelen van de website.

Het copyright van website en werk blijft bij Dirk Moerbeek.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Lees meer...

U kunt gerust gaan slapen.

Disclaimer

Bij de samenstelling en ontwikkeling van de website heb ik grote zorgvuldigheid betracht. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Lees meer...

Ik garandeer niet dat de informatie op de website te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. Ik kan de informatie op deze site op ieder moment wijzigen. Indien op deze website links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor ik op geen enkele wijze verantwoordelijk ben. Ik aanvaard geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat ik de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijf, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.