Dirk Moerbeek - VIP naar Landelijke Sovondag - beeldend kunstenaar in Oost-Groningen - vogels in de kunst - birds and art        

VIP naar Landelijke Sovondag

Jaarlijks evenement voor vogeltellers in Ede.

© 2020 Dirk Moerbeek.

Het logo van Sovon prijkte op de tafelvlag van Very Important Pheasant. Want op 29 november 2014 ging mijn gesponsorde Fazant naar de jaarlijkse Landelijke Dag van Sovon. En ik was mee! Met o.a. VIP-canvasprints, een selectie van mijn schilderijen, en niet te vergeten nieuwe geschilderde ansichten. Leuk was de nieuwe canvasprint Graszanger in Sovonlandschap. Een deel opbrengst ging, en gaat nog steeds, naar de vogelatlas van Sovon.

© 2020 Dirk Moerbeek.